Vượt mức bội chi năm 2013 không có biểu hiện vi phạm kỷ luật tài chính

Đây là khẳng định của ông Huỳnh Quang Hải – Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài chính tại buổi họp báo vừa diễn ra chiều ngày 9/6.
Vượt mức bội chi năm 2013 không có biểu hiện vi phạm kỷ luật tài chính

Đây là khẳng định của ông Huỳnh Quang Hải – Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài chính tại buổi họp báo vừa diễn ra chiều ngày 9/6.

 

Theo ông Huỳnh Quang Hải, tại kỳ họp Quốc hội này, Chính phủ đã trình Quốc hội quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó, bội chi ngân sách là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% GDP, vượt 41.269 tỷ đồng (1,3% GDP) so với mức bội chi được Quốc hội quyết định (5,3%). 

 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm 2015 nhìn chung được đảm bảo theo dự toán và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá hơn so với cùng kỳ một số năm gần đây; tuy nhiên giải ngân vốn trái phiếu chính phủ còn đạt thấp.

Để đảm bảo mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2015, ngoài việc đảm bảo nguồn thu, Bộ Tài chính cho biết sẽ tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ mức bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội quyết định. Trong đó, tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách và 50% nguồn dự phòng của ngân sách các cấp để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm lớn.

Chính phủ sẽ có chỉ đạo để bội chi giai đoạn tới giảm dần nhằm bảo đảm tốt an ninh tài chính quốc gia, duy trì nợ công trong giới hạn cho phép.

 

 

Ông Huỳnh Quang Hải cho biết, khi quyết toán, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội, cơ bản các khoản chi tiêu của ngân sách nhà nước trong phạm vi số bội chi là 5,3% GDP đã được phê duyệt. Mức bội chi ngân sách năm 2013 vượt mức cho phép của Quốc hội chủ yếu do hai nguyên nhân “đột biến”: Tăng chi trả nợ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng là 13.190 tỷ đồng và tăng do chi từ nguồn vốn ngoài nước là 29.422 tỷ đồng. 

 

Khoản tăng chi từ nguồn vốn ngoài nước là do công tác giải phóng mặt bằng nhanh, giải quyết tốt hơn vấn đề vốn đối ứng, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, trong đó có nhiều dự án giao thông trọng điểm, cấp bách như dự án đường cầu Nhật Tân, đường sắt Hà Nội - Hà Đông, cảng Cái Mép - Thị Vải… Những dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của cả đất nước nói chung và từng khu vực nói riêng. 

 

Bên cạnh đó, theo quy định hoàn thuế giá trị gia tăng cho các dự án đã triển khai, trong quá trình thực hiện, ngân sách nhà nước đã ứng chi khoản hoàn thuế này cho các đơn vị và các doanh nghiệp được hưởng. Nguồn này, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội sẽ sử dụng nguồn tăng thu hoặc nguồn tự chi để xử lý dần.

 

Ông Huỳnh Quang Hải khẳng định, trước bối cảnh kinh tế vĩ mô đang ổn định, số tiền đã chi vượt mức bội chi cho phép đều đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra, Bộ Tài chính đã trao đổi với các cơ quan tham mưu của Quốc hội và đã thống nhất để trình Quốc hội nội dung này.

 

Đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh: Việc chi 2 khoản này đã được báo cáo công khai, minh bạch nên không có biểu hiện gì của việc vi phạm kỷ luật tài chính ở đây. Hơn thế nữa, việc tăng chi cho 2 khoản nói trên chủ yếu có ý nghĩa tốt cho nền kinh tế.

Việt Thắng

ngocthanh