Vốn ODA dành cho lâm nghiệp chiếm khoảng 20% tổng nhu cầu vốn

Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, qua 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nhiều địa phương trên cả nước đã có những chuyển biến trong quản lý ngành, giảm được các dự án đầu tư dàn trải.
Vốn ODA dành cho lâm nghiệp  chiếm khoảng 20% tổng nhu cầu vốn

Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, qua 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nhiều địa phương trên cả nước đã có những chuyển biến trong quản lý ngành, giảm được các dự án đầu tư dàn trải. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu, ngành lâm nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như nguồn hỗ trợ, đầu tư cho phát triển lâm nghiệp còn hạn chế; cơ chế huy động vốn từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước cho các doanh nghiệp còn gặp khó khăn… 

 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2011 -  2020, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho ngành lâm nghiệp vẫn tiếp tục tăng. Kể từ năm 2013, nguồn vốn ODA dành cho lâm nghiệp ước tính khoảng 18% - 20% tổng nhu cầu vốn, bình quân một năm khoảng 700 -  800 tỷ đồng (đầu tư trực tiếp cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng là 250 - 400 tỷ đồng). Thời gian tới, đầu tư ngoài ngân sách nhà nước là nguồn lực tài chính chủ yếu để phát triển lâm nghiệp. Theo ước tính, để trồng gần 3 triệu ha rừng cần khoảng 40.000 tỷ đồng, chiếm 71% tổng nhu cầu vốn. 

 

Còn theo Bộ NN&PTNT, trong thời gian tới, bên cạnh việc giải quyết các vướng mắc về đất đai, Bộ tiếp tục triển khai nhiệm vụ quan trọng là thực hiện “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2020” theo hướng ưu tiên hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp và Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ nay tới năm 2020; Bộ cũng sẽ ban hành các chính sách minh bạch trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ngành lâm nghiệp.

Nguyễn Quang

ngocthanh