Vốn FDI giải ngân trong 7 tháng tăng 8,8%

Con số này vừa được Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 7 tháng đầu năm 2015.
Vốn FDI giải ngân trong 7 tháng tăng 8,8%

Con số này vừa được Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 7 tháng đầu năm 2015.

 

Theo số liệu công bố của Cục Đầu tư nước ngoài, tính từ đầu năm đến ngày 20/7, cả nước có 1.068 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6,92 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 341 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,88 tỷ USD, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm là 8,8 tỷ USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2014. Ước tính trong 7 tháng đầu năm, các dự án FDI đã giải ngân được 7,4 tỷ USD, tăng 8,8% với cùng kỳ năm 2014.

 

Trong thời gian trên, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm nhất của nhà đầu tư nước ngoài với 570 dự án mới và 245 lượt dự án đăng ký tăng vốn, với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 6,14 tỷ USD, chiếm 69,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 15 dự án mới và 7 dự án đăng ký tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 1,69 tỷ USD, chiếm 19,3%. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa với 141 dự án mới và 26 dự án đăng ký tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 294,9 triệu USD.

 

IMG

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 1,91 tỷ USD, chiếm 21,7% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Tiếp đó là Anh, Hoa Kỳ, Hồng Kông…

 

Trong 7 tháng đầu năm, Đông Nam Bộ là vùng thu hút được nhiều vốn FDI nhất, đạt 5,26 tỷ USD, chiếm 59,8% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư trên cả nước. Đứng thứ hai là Vùng Đồng bằng sông Hồng (2,04 tỷ USD). Tây Nguyên là vùng thu hút FDI hạn chế nhất so với cả nước (27,93 triệu USD, chỉ chiếm 0,3%).

 Bích Thủy

ngocthanh