Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 55,2% kế hoạch năm

(BĐT) - Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 8 ước tính đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm 5,6 nghìn tỷ đồng vốn trung ương và 24,7 nghìn tỷ đồng vốn địa phương.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tính chung 8 tháng năm 2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 183,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn trung ương quản lý thực hiện đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,3% kế hoạch năm và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện của một số bộ giảm so với cùng kỳ năm trước: Bộ Giao thông vận tải đạt 11.306 tỷ đồng, bằng 61,4% kế hoạch năm và giảm 43,7% so với cùng kỳ năm trước; Bộ Y tế đạt 1.339 tỷ đồng, bằng 40,5% kế hoạch năm và giảm 41,7% so với cùng kỳ năm trước; Bộ Xây dựng đạt 148 tỷ đồng, bằng 54,4% kế hoạch năm và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2017…

Vốn địa phương quản lý thực hiện trong 8 tháng đạt 149,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguyệt Minh