Vốn đầu tư thực hiện vào khu công nghiệp, khu kinh tế đạt thấp

(BĐT) - Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều khả năng vốn đầu tư thực hiện trong nước vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) tiếp tục đạt tỷ lệ thấp trong năm 2017 và trong trung hạn. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Nguyên nhân chủ yếu là do ngân sách khó khăn, vốn ngân sách sẽ ưu tiên cho những dự án quan trọng, cấp bách.

Báo cáo về tình hình thành lập và phát triển các KCN, KKT năm 2016 vừa được Vụ Quản lý các khu kinh tế công bố cho biết, lũy kế đến hết năm 2016, các KCN thu hút được 6.504 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 710,6 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 358 nghìn tỷ đồng (bằng 51%). Các KKT thu hút được 1.090 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 809,1 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 357 nghìn tỷ đồng (bằng 40%). Tính đến nay, các KCN, KKT thu hút được 629 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 218 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 109,9 nghìn tỷ đồng.

Đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hiện các KCN, KKT thu hút được 873 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 680 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 14,9 tỷ USD, chiếm khoảng 72% của cả nước. Lũy kế đến hết năm 2016, các KCN thu hút được 7.013 dự án FDI với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 111,4 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 67 tỷ USD (chiếm khoảng 61%). Các KKT thu hút được 361 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 42,2 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 20,5 tỷ USD (chiếm khoảng 49%).

Để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực ngoài khu vực nhà nước đầu tư vào các KCN, KKT, Vụ Quản lý các KKT cho rằng, giải pháp hữu hiệu nhất là các địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn.

Cũng theo Báo cáo, hiện cả nước có 325 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha và 16 KKT được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng 815 nghìn ha. Đối với các KCN, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó 220 KCN đã đi vào hoạt động, 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73%. Vùng Đông Nam Bộ có số KCN được thành lập nhiều nhất với 111 KCN (chiếm 34%); Vùng Đồng bằng sông Hồng có 85 KCN (chiếm 26%); Vùng Tây Nam Bộ có 52 KCN (chiếm 16%).

Trong năm 2016, các KCN, KKT đều có các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng trưởng so với năm 2015 như: tổng doanh thu đạt khoảng 145,5 tỷ USD, tăng hơn 9%; kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 96 tỷ USD, đóng góp gần 53% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng khoảng 8%; kim ngạch nhập khẩu đạt 94 tỷ USD, tăng 7%; đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 110 nghìn tỷ đồng, tăng 6%.                

Việt Anh