Vĩnh Phúc thu hút FDI vượt kế hoạch

(BĐT) - 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt 201,06 triệu USD, vượt kế hoạch được giao cả năm (150 - 180 triệu USD). Đã có 18 dự án FDI đăng ký mới với tổng vốn đăng ký đầu tư là 179,97 triệu USD và 10 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 21,1 triệu USD trong thời gian này. 

Hiện Vĩnh Phúc có 221 dự án FDI còn hiệu lực. Trong tháng 6, Vĩnh Phúc có thêm 5 dự án đăng ký mới và 2 dự án tăng vốn với tổng vốn thu hút được là 65,582 triệu USD.

Bích Thủy