Vingroup trúng thầu Dự án Khu đô thị Cầu Rào 2

(BĐT) - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hải Phòng vừa cho biết, nhà đầu tư trúng thầu Dự án Khu đô thị Cầu Rào 2 là Tập đoàn Vingroup - CTCP.

Tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); đơn giá tiền sử dụng đất, thuê đất, giá trị nộp ngân sách nhà nước là hơn 4.636 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án là 5 năm (từ quý I/2018 đến quý I/2023). Dự án có tổng diện tích gần 500.000 m2 với mục đích sử dụng đất là đầu tư xây dựng Khu đô thị Cầu Rào 2. Việc sử dụng các loại đất thực hiện theo mục đích, quy hoạch của Dự án và các quy định của pháp luật về đất đai. 

Khánh Ngọc

Tin liên quan