Vinci muốn hợp tác phát triển đường cao tốc với đối tác Việt Nam

(BĐT) - Ông Fadi Selwan, Giám đốc bộ phận phát triển đường cao tốc của Tập đoàn Vinci (Pháp) vừa cho biết, Vinci mong muốn chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành đường cao tốc; nghiên cứu phương thức hợp tác với các đối tác Việt Nam để cùng đầu tư phát triển các dự án đường cao tốc mới.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, hạ tầng giao thông tại Việt Nam còn nhiều bất cập, còn thiếu so với nhu cầu phát triển. Việc các nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thiết yếu này.

Vinci là tập đoàn hàng đầu thế giới về xây dựng và nhượng quyền kết cấu hạ tầng, với mạng lưới hoạt động tại 100 quốc gia. Tập đoàn hiện quản lý trên 7.000km đường cao tốc, 36 sân bay tại Pháp và nhiều quốc gia khác.   

N.Thủy