Viglacera “rót” 1.910 tỷ đồng vào KCN Đồng Văn IV (Hà Nam)

(BĐT) - Chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV (Hà Nam) vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.910 tỷ đồng, trên diện tích quy hoạch 300 ha, do Tổng công ty Viglacera – CTCP làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, Dự án được thực hiện đầu tư từ quý IV/2016 đến quý III/2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện ký quỹ Dự án theo quy định của pháp luật; lập, trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án theo quy định trước khi triển khai thực hiện Dự án.

Trước đó, Khu công nghiệp Đồng Văn IV có tên là Khu công nghiệp Kim Bảng.      

Việt An