Việt Nam vay WB 90 triệu USD ứng phó với biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh lần thứ nhất" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề được Chính phủ tập trung chỉ đạo thời gian qua (Ảnh minh họa)
Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề được Chính phủ tập trung chỉ đạo thời gian qua (Ảnh minh họa)

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược, chính sách, củng cố thể chế và nâng cao năng lực tài chính phục vụ cho việc thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đó, khung chính sách giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được xây dựng và thực hiện; các diễn đàn đối thoại chính sách giữa các cơ quan của Chính phủ, tổ chức phi chính phủ, đối tác phát triển, cơ quan nghiên cứu, các thành phần kinh tế được tổ chức.

Một số cơ chế giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thí điểm triển khai tại một số địa phương; các chính sách ngành được chia sẻ, tạo hiệu ứng tổng hợp trong ứng phó với biến đổi khí hậu quốc gia...

Dự án trên được thực hiện trong 5 năm (2016 - 2020) với nguồn vốn IDA của WB lần thứ nhất trị giá 90 triệu USD.

 

Theo Như Chính
Đầu tư

Tin liên quan