Vì sao nên quy định rõ mức lãi suất trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi)?

Về vấn đề này, theo tôi, nên quy định mức lãi suất trần cụ thể trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi), không nên sử dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố làm lãi suất tham chiếu. Đồng thời, cần quy định nguyên tắc
Vì sao nên quy định rõ mức lãi suất trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi)?

Ông Nguyễn Văn Minh, Đại biểu Quốc hội (Đoàn Bắc Kạn):

IMG

Về vấn đề này, theo tôi, nên quy định mức lãi suất trần cụ thể trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi), không nên sử dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố làm lãi suất tham chiếu. Đồng thời, cần quy định nguyên tắc thẩm quyền thay đổi mức lãi suất cụ thể khi cần thiết, bởi vì lãi suất cơ bản chỉ là mức lãi suất chung với mục đích để điều hành chính sách tiền tệ, không mang tính chất của thị trường, không được chia thành các mức lãi suất khác nhau để áp dụng cho các thời hạn khác nhau. Việc sử dụng lãi suất cơ bản để điều chỉnh quan hệ dân sự là không phù hợp, gây khó khăn cho các chủ thể khi tham gia giao dịch dân sự. Việc quy định cụ thể mức lãi suất trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, những người tham gia có thể áp dụng ngay. Đồng thời, họ cũng biết được hậu quả pháp lý khi xác lập hội đồng vay.

 

Ông Nguyễn Trọng Trường, Đại biểu Quốc hội (Đoàn Bắc Ninh):

IMG

Điều 483 dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bổ sung về lãi suất cho vay tài sản cơ bản khắc phục được bất cập hiện nay và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên, Khoản 3 dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) quy định: “Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không vượt quá 200% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước công bố, trừ trường hợp Luật Các tổ chức tín dụng có quy định khác. Trong trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực”. Việc quy định lãi suất thỏa thuận không vượt quá 200% theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại vay tương ứng, nhưng loại trừ các khoản vay của các tổ chức tín dụng là không phù hợp. Việc quy định các tổ chức tín dụng có thể được ấn định mức lãi suất cao hơn mức Bộ luật Dân sự quy định, trong khi Bộ luật Dân sự là luật chung, luật cơ bản áp dụng cho các quan hệ dân sự, sẽ dẫn tới không có giới hạn về lãi suất đối với các khoản vay của các tổ chức tín dụng. Vì vậy, cần quy định rõ trong Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) mức lãi suất thỏa thuận không vượt quá 200% theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại vay tương ứng với thời điểm vay.

 Trần Nam

ngocthanh