Vay vốn ADB để nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (lần 2)

Danh mục dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (lần 2) vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt với tổng mức vốn 78.358.000 USD.
Vay vốn ADB để nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (lần 2)

Danh mục dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (lần 2) vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt với tổng mức vốn 78.358.000 USD.

 

Trong tổng mức vốn của Dự án được phê duyệt, vốn ODA sẽ là 71.228.000 USD, vốn đối ứng là 7.130.000 USD (tương đương 152 tỷ đồng). Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, vốn ODA là vốn vay ưu đãi (ADF) của ADB, vốn đối ứng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp phát hàng năm cho Bộ Giao thông vận tải (cơ quan chủ quản của Dự án).

 

Trong vòng 3 năm thực hiện (2015 - 2018), Dự án sẽ nâng cấp 44,675 km Quốc lộ 217 từ Km59+800 - Km104+475 (giao với Quốc lộ 15) để đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi; hoàn thành cầu vượt đường sắt và Quốc lộ 1A tại đầu tuyến có chiều dài cầu vượt 310 m và chiều dài đường kết nối hai đầu cầu 2,3 km.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc Dự án được sử dụng vốn vay ADB để giải phóng mặt bằng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được giao làm việc cụ thể với Bộ GTVT về giảm mức đầu tư từ nguồn trong nước, nguồn vốn trái phiếu chính phủ tương ứng với phần vốn vay ADB cho giải phóng mặt bằng của Dự án trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Bộ GTVT có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để điều chỉnh nội dung Dự án, có rà soát lại nguồn vốn dự kiến vay ADB cho giải phóng mặt bằng, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành.

T.Tuyết

ngocthanh