Vay 200 triệu USD để cải thiện môi trường và cấp nước sạch

Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam nhân rộng
Vay 200 triệu USD  để cải thiện môi trường và cấp nước sạch

Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam nhân rộng Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Để đối ứng cho Dự án, Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp 25,5 triệu USD.

Mục tiêu của khoản tín dụng này là nhằm tăng cường cung cấp nước sạch cho 255.000 hộ gia đình và cải thiện vệ sinh môi trường và cấp nước cho 2.720 trường học và trạm y tế xã tại 21 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên. Đây là chương trình giải ngân dựa trên kết quả thực hiện thứ ba do WB tài trợ tại Việt Nam.

 Lê Xuân

ngocthanh