Vận hành MBA Trạm 500kV Pleiku 2

(BĐT) - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa đóng điện đưa vào vận hành 1 máy biến áp (MBA) AT2 500kV-450MVA cùng các thiết bị phân phối 500kV, 220kV, 35kV và đường dây đấu nối 220 kV thuộc Dự án Lắp máy biến áp 500/220kV trong Trạm 500 kV Pleiku 2 và đấu nối 220 kV.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 584 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trong khuôn viên Trạm 500 kV Pleiku 2 tại làng O Sơ, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là 1 trong 3 dự án thuộc Cụm dự án Pleiku 2 bao gồm: Trạm 500 kV Pleiku 2; Đường dây 220 kV Xekaman 1 - Pleiku 2; Lắp máy biến áp 500/220kV trong Trạm 500 kV Pleiku 2 và đấu nối 220 kV.          

Hải Bình