Vận hành đường dây 220kV Xekaman 1 - Pleiku 2 vào đầu năm 2016

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư nhằm đưa dự án Đường dây 220kV Xekaman 1 - Pleiku 2 vào vận hành trong quý I/2016.
Vận hành  đường dây 220kV Xekaman 1 - Pleiku 2 vào đầu năm 2016

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư nhằm đưa dự án Đường dây 220kV Xekaman 1 - Pleiku 2 vào vận hành trong quý I/2016.

 

Dự án Đường dây 220kV Xekaman 1 - Pleiku 2 có chiều dài gần 120 km đi qua địa bàn nhiều địa phương. Thời gian chuẩn bị và thi công Dự án là 8 tháng trong điều kiện mùa mưa Tây Nguyên. Để Dự án hoàn thành trong quý I/2016, đáp ứng yêu cầu truyền tải công suất của dự án Thủy điện Xekaman 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo cần phải có sự hỗ trợ của các địa phương.

 

Trên cơ sơ đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án, đáp ứng mục tiêu đưa Dự án vào vận hành trong quý I/2016. Đồng thời, UBND 2 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND và Hội đồng bồi thường của các địa phương có đường dây đi qua phải đẩy nhanh và sớm hoàn thành các thủ tục về phê duyệt đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, kê kiểm, lập và phê duyệt phương án bồi thường phù hợp với tiến độ thi công của Dự án; tích cực phối hợp và hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định; không để phát sinh nhà cửa, công trình trong hành lang tuyến đường dây đã được thỏa thuận.

TH-CD

ngocthanh