Ưu tiên đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn tránh TP. Kon Tum theo hình thức PPP

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến một số đề xuất về hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư Quốc lộ 14C, bố trí vốn cho một số công trình trọng điểm,
Ưu tiên đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn tránh TP. Kon Tum theo hình thức PPP

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến một số đề xuất về hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư Quốc lộ 14C, bố trí vốn cho một số công trình trọng điểm, thiết yếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, huyện Ia H’Drai mới thành lập, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho tỉnh Kon Tum là 20 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để cấp cho huyện Ia H’Drai; hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 là 286,622 tỷ đồng cho 3 dự án cấp thiết: cấp nước sinh hoạt cho trung tâm Huyện là 99,985 tỷ đồng; đầu tư các tuyến đường trung tâm huyện là 98,047 tỷ đồng; trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và các công trình phụ trợ của Huyện là 86,59 tỷ đồng. Tỉnh Kon Tum cần hoàn chỉnh dự án Cụm công trình thủy lợi phục vụ nước sản xuất và sinh hoạt huyện mới Ia H’Drai theo quy định của Luật Đầu tư công.

 

Đối với đầu tư các tuyến quốc lộ, việc bố trí phần vốn còn thiếu của đoạn Km10-Km72 Quốc lộ 14C, bố trí vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư giai đoạn 2 Quốc lộ 24 đoạn qua Kon Tum, bố trí vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn tránh TP. Kon Tum được giao cho Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, xem xét, tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định. Riêng đối với việc bố trí vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn tránh TP. Kon Tum, nếu không bố trí được vốn trung hạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Kon Tum huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó ưu tiên đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).

 

Liên quan đến việc bố trí vốn ODA để thực hiện các công trình thiết yếu có tính chất kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum (tỉnh lộ 675A, tỉnh lộ 673A, tỉnh lộ 672, tỉnh lộ 673, đường Pô Kô – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tỉnh hoàn thành thủ tục để tổng hợp Dự án vào Danh mục vận động tài trợ ODA theo quy định; trong đó có xem xét khả năng sử dụng nguồn vốn ưu đãi ADF của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để đầu tư các tuyến giao thông có tính liên vùng thuộc các tỉnh Tây Nguyên.

Hải Bình

ngocthanh