Ưu tiên bố trí vốn đầu tư dự án ngăn mặn

(BĐT) - Tại buổi thị sát một số công trình ngăn hạn mặn tại tỉnh Kiên Giang ngày 17/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư các công trình thiết yếu kiểm soát mặn xâm nhập vào nội địa, đồng thời tăng cường tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát các công trình ngăn mặn tại tỉnh Kiên Giang ngày 17/5. Ảnh: Thành Chung - Bích Thảo
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát các công trình ngăn mặn tại tỉnh Kiên Giang ngày 17/5. Ảnh: Thành Chung - Bích Thảo

Phó Thủ tướng cho rằng, các công trình cống ngăn mặn sẽ có vai trò rất lớn cho Kiên Giang nói riêng và các tỉnh khác trong vùng ngăn chặn, kiểm soát được nước biển xâm nhập, đồng thời có thể xả lũ đẩy ngập mặn ra khỏi nội địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lê Hồng cho biết, dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, bao gồm cả công trình cống và đường dẫn nối cho các phương tiện lưu thông. Toàn tỉnh cần đầu tư khoảng 30 cống như vậy với quy mô khác nhau, trong đó có khoảng 14 cống đã bố trí được nguồn, còn lại, Tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét đưa vào phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, ngoài việc đầu tư các dự án cống kiểm soát mặn tại Kiên Giang, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các dự án ngăn mặn ở các tỉnh khác trong khu vực. Do tổng vốn đầu tư lớn trên 2.000 tỷ đồng nên cần được ưu tiên bố trí vốn đầu tư tại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để kiểm soát mặn và tích trữ nước ngọt thì phải có hệ thống đê biển và cống kiểm soát mặn. Bên cạnh các công trình cấp thiết của tỉnh, các bộ, ngành cần ưu tiên sắp xếp bố trí vốn đầu tư các dự án cống kiểm soát mặn có tính liên vùng và xem xét xây dựng cơ chế điều phối nguồn nước, kiểm soát mặn.

Thành Chung - Bích Thảo