Ưu đãi đặc biệt cho dự án sản xuất vi mạch tại TP.HCM

Dự án “Nhà máy sản xuất vi mạch” do Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV làm chủ đầu tư vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào Danh mục dự án thực hiện Kế hoạch phát triển
Ưu đãi đặc biệt cho dự án sản xuất vi mạch tại TP.HCM

Dự án “Nhà máy sản xuất vi mạch” do Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV làm chủ đầu tư vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào Danh mục dự án thực hiện Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 theo Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 1/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đây là dự án tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất vi mạch (chip điện tử) tại Việt Nam. Theo đó, Dự án được xem xét, áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi như: được vay đến 60% tổng mức đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam; được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của Dự án và được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được, chế tạo vi mạch trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất; được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với thiết bị, vật tư trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ theo danh mục thiết bị, vật tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

IMG

Việc áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với dự án “Nhà máy sản xuất vi mạch” tại TP.HCM 

 Ảnh: N.C st

Dự án được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 30 năm; được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, Dự án còn được hỗ trợ chi phí theo quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM tổ chức thẩm định và phê duyệt đầu tư Dự án, chỉ đạo chủ đầu tư quản lý, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bộ Tài chính hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho Dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định; chỉ đạo việc áp dụng các chính sách thuế đối với Dự án. Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục thiết bị, vật tư cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ của Dự án; hướng dẫn chủ đầu tư đánh giá, thẩm định dây chuyền công nghệ, thiết bị đã qua sử dụng của Dự án trước khi nhập khẩu vào Việt Nam bảo đảm đáp ứng các quy định của pháp luật. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư trong việc áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi nêu trên; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc đầu tư Dự án.

 

Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với Dự án, đồng thời hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển công nghiệp công nghệ cao và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nhà máy sản xuất vi mạch khi hoạt động sẽ có tác động lan tỏa đến các ngành công nghiệp điện tử khác, đồng thời góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Thủy Dung

 

ngocthanh