Ưu đãi 10% thuế với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

(BĐT) - Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và ưu đãi thu nhập doanh nghiệp theo Quy định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện.
Ưu đãi 10% thuế với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Ảnh Internet
Ưu đãi 10% thuế với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Ảnh Internet

Theo Dự thảo Thông tư, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (Danh mục) áp dụng thuế suất ưu đãi 10%. Thời hạn ưu đãi là 15 năm.

Về thời hạn khai thuế GTGT, người nộp thuế là tổ chức có doanh thu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý. Kê khai thuế GTGT theo quý còn được áp dụng trong trường hợp người nộp thuế vừa có doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục, vừa có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác và tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Trường hợp không thực hiện khai theo quý, người nộp thuế có thể lựa chọn khai thuế GTGT theo tháng.

Đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh doanh thu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục, việc khai thuế thực hiện theo phương pháp khoán và nộp thuế GTGT theo thông báo của cơ quan thuế.   

Thanh Tú