UNIDO tài trợ hơn 12 triệu USD nâng cao hiệu quả năng lượng trong công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc
UNIDO tài trợ hơn 12 triệu USD nâng cao hiệu quả  năng lượng trong công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

 

Theo đó, trong 4 năm kể từ khi Dự án được phê duyệt, Dự án sẽ hỗ trợ các quy định và hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp được đưa vào áp dụng và tuân thủ; nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin về nồi hơi hiệu quả năng lượng cho người sử dụng (doanh nghiệp công nghiệp), chuyên gia tư vấn, công ty dịch vụ năng lượng và nhà cung cấp, sản xuất nồi hơi; tăng cường việc tiếp cận các nguồn tài chính và khuyến khích cho các dự án đầu tư sản xuất và sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng; tăng số doanh nghiệp công nghiệp sử dụng nồi hơi hiệu quả năng lượng.

 

Tổng mức vốn của Dự án được duyệt là 12.053.000 USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 1.831.000 USD, vốn đối ứng bằng tiền mặt của Bộ Công Thương là 21.200 USD (tương đương 459.468.800 đồng), vốn đồng tài trợ là 10.200.800 USD.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương xây dựng, phê duyệt, ký Văn kiện Dự án với nhà tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

H.B

ngocthanh