Ứng và cho vay 140 tỷ để thực hiện dự án tại Thái Nguyên

(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa nhất trí với đề xuất của Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh về việc bố trí ứng vốn và cho vay (trên cơ sở nguồn vốn của Quỹ được ngân sách tỉnh cấp và tạm ứng thêm) cho các đơn vị, địa phương: Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên; Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên và UBND TP. Thái Nguyên.

Từ tổng số tiền được ứng và vay là 140 tỷ, các đơn vị địa phương trên sẽ triển khai một số dự án, như: Xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II  (diện tích 250 ha) gắn với Dự án khu tái định cư và Dự án đầu tư đường 36 m nối KCN Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công...          

BK