Ứng trước vốn kế hoạch năm 2013: Sẽ không ảnh hưởng đến lạm phát

Việc ứng trước vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (NSTW) và trái phiếu chính phủ (TPCP) kế hoạch năm 2013 có tác động gì đến lạm phát, vì sao phải ứng và ứng như thế nào, hậu kiểm ra sao? Những nội dung này đã được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Cao Viết Sinh chia sẻ tại cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí mới đây.
Ứng trước vốn kế hoạch năm 2013: Sẽ không ảnh hưởng  đến lạm phát

Việc ứng trước vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (NSTW) và trái phiếu chính phủ (TPCP) kế hoạch năm 2013 có tác động gì đến lạm phát, vì sao phải ứng và ứng như thế nào, hậu kiểm ra sao? 

IMG

                                                                                                 Ảnh: Lê Tiên

Những nội dung này đã được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Cao Viết Sinh chia sẻ tại cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí mới đây.

 

Phóng viên (PV): Tại sao thời điểm này Chính phủ quyết định ứng vốn, thưa Thứ trưởng?

 

Thứ trưởng Cao Viết Sinh: Tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2012, Chính phủ đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua chuyển biến đúng hướng, nhưng rất chậm, đặc biệt nổi lên là khó khăn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và doanh nghiệp đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, do chúng ta thắt chặt đầu tư công, thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, nên tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế giảm… Mặt khác, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm so với các năm trước; đến nay tiến độ giải ngân các dự án ODA cũng chậm so với yêu cầu, chủ yếu do thiếu vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm…

IMG

                                                                                                Ảnh: Nhã Chi

Trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ chủ trương ứng trước vốn NSTW, TPCP kế hoạch năm 2013 cho một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Tại Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 30/5/2012, Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất việc cho ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 đối với các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012, 2013. 

 

PV: Vậy Thứ trưởng nhận định việc ứng vốn lần này liệu có tác động gì đến lạm phát hay không?

 

Thứ trưởng Cao Viết Sinh: Chủ trương ứng vốn lần này không gây ảnh hưởng đến lạm phát do không liên quan đến việc đưa thêm tiền vào trong lưu thông. Đồng thời, quy mô ứng vốn lần này không lớn, đặc biệt trong bối cảnh tổng cầu nền kinh tế đang suy giảm thì việc ứng vốn như vậy cũng chưa bù được tổng cầu. 

 

PV: Thứ trưởng có thể cho biết phạm vi và nguyên tắc ứng vốn?

 

Thứ trưởng Cao Viết Sinh: Bộ KH&ĐT đã có Văn bản số 5477/BKHĐT-TH ngày 26/7/2012 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đề xuất nhu cầu ứng trước vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW, TPCP kế hoạch năm 2013, trong đó quy định rõ các nguyên tắc, phạm vi, mức vốn ứng trước. Cụ thể, chỉ ứng cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013; mức vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW và TPCP ứng trước phải phù hợp với khả năng cân đối 2 nguồn vốn này trong kế hoạch năm sau của Bộ, ngành, địa phương, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản các năm sau; số vốn NSTW và TPCP ứng trước chỉ được phép thực hiện đến hết ngày 31/12/2012 và giải ngân đến hết ngày 31/1/2013; các Bộ, ngành, địa phương đề nghị ứng trước vốn đầu tư nguồn NSTW và TPCP phải cam kết bố trí đủ nguồn kế hoạch năm 2013 và các năm sau (đối với vốn TPCP) để hoàn trả số vốn ứng trước. Các Bộ, ngành và địa phương có số vốn ứng các năm trước lớn đến nay chưa bố trí được nguồn để hoàn trả, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị ứng trước kế hoạch năm 2013.

                                                                                                       

Về phạm vi ứng vốn, vốn NSTW ứng trước cho các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục - đào tạo và y tế của các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA. Vốn TPCP ứng trước cho các dự án trong kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015. 

 

PV: Thứ trưởng có thể cho biết thêm về sự liên quan giữa ứng vốn lần này với Chỉ thị số 1792/CT-TTg (CT1792) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và TPCP để góp phần vào việc tái cơ cấu đầu tư công một cách có hiệu quả?

 

Thứ trưởng Cao Viết Sinh: Lần ứng vốn này cũng không nằm ngoài nguyên tắc tại CT1792. Chỉ thị đưa ra nguyên tắc tập trung, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, có khả năng hoàn thành trong năm 2012 và vốn đối ứng cho các dự án ODA; hạn chế tối đa việc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Theo các nguyên tắc ứng vốn kế hoạch năm 2013 nói trên, chỉ thực hiện ứng trước cho các dự án hoàn thành trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, không ứng trước cho các dự án khởi công mới. Như vậy, việc ứng trước vốn lần này thực hiện đúng các chủ trương quy định tại CT1792. Việc ứng vốn chủ yếu là cho các dự án đã qua rà soát theo CT1792. 

Tại Văn bản số 1023/TTg-KTTH ngày 19/7/2012, Thủ tướng Chính phủ quy định tổng số vốn ứng trước trong năm 2012 từ nguồn NSTW năm 2013 và vốn TPCP giai đoạn 2013 - 2015 khoảng 30.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn NSTW khoảng 15.000 tỷ đồng, vốn TPCP khoảng 15.000 tỷ đồng.

 

Như vậy, thực hiện đúng các tiêu chí trong CT1792, lần ứng vốn này cũng góp phần tái cơ cấu đầu tư công, nâng cao hiệu quả các dự án, phấn đấu dự án nhóm C hoàn tất trong 2 đến 3 năm, nhóm B trong 4 đến 5 năm.

 

PV: Thứ trưởng có thể cho biết việc ứng trước vốn đã triển khai đến đâu?

 

Thứ trưởng Cao Viết Sinh: Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 8 này, Bộ KH&ĐT phải trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng hợp về nhu cầu ứng trước vốn NSTW, TPCP và Bộ phấn đấu trong nửa đầu tháng 8 sẽ trình. Hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương đã có báo cáo nhu cầu vốn ứng trước gửi về Bộ KH&ĐT, chúng tôi đang rà soát và cùng làm việc với các Bộ, ngành, địa phương. Điều quan trọng nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu vốn cho nền kinh tế đang rất cần thiết nên Bộ sẽ nhanh chóng trình Thủ tướng Chính phủ.

 

PV: Vấn đề hậu kiểm sẽ được thực hiện như thế nào thưa Thứ trưởng?

 

Thứ trưởng Cao Viết Sinh: Chúng tôi nhấn mạnh vấn đề trao đổi, cung cấp thông tin, bởi vì Bộ KH&ĐT không thể đi hết các Bộ, ngành, địa phương để xem xét từng dự án một. Chúng tôi tin vào trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình báo cáo về vấn đề ứng vốn, cũng như vốn đối ứng ODA theo nguyên tắc, tiêu chí Bộ KH&ĐT đưa ra. Tại Văn bản số 5477/BKHĐT-TH, Bộ KH&ĐT cũng đề nghị Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chủ đầu tư xác nhận và chịu trách nhiệm các số liệu về khối lượng thực hiện của từng dự án; Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm xác nhận số liệu giải ngân của từng dự án tới thời điểm báo cáo. 

 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và 3 năm 2013 - 1015, Bộ KH&ĐT sẽ theo dõi phát hiện những trường hợp không đúng tiêu chí, nguyên tắc đề ra. Chúng tôi mong các Bộ, ngành, địa phương phối hợp tốt với Bộ KH&ĐT làm đúng CT1792 để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. 

Nguyệt Minh (ghi)

 

 

admin