Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại Quảng Nam đạt khoảng 60%

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh diện tích một số khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, KCN Điện Nam - Điện Ngọc điều chỉnh giảm diện tích từ 418 ha xuống còn 390 ha; điều chỉnh tăng diện tích KCN
Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tại Quảng Nam đạt khoảng 60%

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh diện tích một số khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, KCN Điện Nam - Điện Ngọc điều chỉnh giảm diện tích từ 418 ha xuống còn 390 ha; điều chỉnh tăng diện tích KCN Đông Quế Sơn từ 200 ha lên 211 ha; đồng thời, bổ sung KCN Phú Xuân với quy mô diện tích 108 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020. 

Theo Đề án quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020 và Đề án chuyển đổi cụm công nghiệp thành KCN, tỉnh Quảng Nam quy hoạch 8 KCN với tổng diện tích đất là 4.331 ha; 6 KCN với diện tích khoảng 2.148 ha đã được thành lập; 3 KCN đã đi vào hoạt động gồm: Điện Nam - Điện Ngọc (390 ha), Bắc Chu Lai (604 ha), Tam Hiệp (568 ha); 2 KCN đang xây dựng cơ bản gồm: Đông Quế Sơn (211 ha) và Tam Thăng (175 ha); KCN Tam Anh (đã thành lập 200 ha) đang giãn tiến độ thực hiện. Tỷ lệ lấp đầy tại các KCN này trung bình đạt  khoảng 60%. Bên cạnh đó, Tỉnh còn 2 KCN chưa thành lập gồm: Thuận Yên (230 ha) và An Phú thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai (30 ha). Trong 6 KCN đã thành lập trên có 5 KCN còn một phần diện tích chưa thành lập với tổng diện tích đất chưa thành lập là 2.131 ha.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiếp thu ý kiến của các bộ, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thu hút được 92 dự án trong nước với vốn đăng ký là 15,3 nghìn tỷ đồng và 41 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký là 545 triệu USD (đã thực hiện 53,1 triệu USD); 104 dự án đã đi vào hoạt động.  Năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp tại các KCN trên địa bàn đạt 843 triệu USD, xuất khẩu 515 triệu USD, nhập khẩu 1.085 triệu USD chiếm gần 38% giá trị sản xuất công nghiệp và 67,4% giá trị xuất khẩu.

 Thủy Dung

ngocthanh