Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 48%

(BĐT) - Số liệu từ Vụ Quản lý các khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến hết tháng 4 năm 2016, cả nước có 310 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 85,6 nghìn ha. 

Diện tích đất KCN có thể cho thuê đạt 57,8 nghìn ha, trong đó 217 KCN đã đi vào hoạt động, 93 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản. Đến nay, tổng diện tích đất KCN đã cho thuê đạt trên 27,5 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy 48%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 69%.

Dự kiến trong năm 2016, tổng diện tích tăng thêm của các KCN khoảng 2.000 - 2.500 ha, nâng tổng diện tích KCN đến cuối năm 2016 đạt khoảng 87.600 - 88.100 ha. Kế hoạch năm 2016, các KCN sẽ thu hút được thêm khoảng 9 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, nâng tổng vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước vào KCN đến cuối năm 2016 lên khoảng 109 tỷ USD và 600.000 tỷ đồng.

Dự kiến, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN (kể cả trong và ngoài nước) năm 2016 ước đạt 145 tỷ USD; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 88 tỷ USD, đóng góp của KCN vào kim ngạch xuất khẩu toàn quốc ước đạt khoảng 51%.

V. Thắng