Trình Chính phủ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tháng 7/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 21 dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
Trình Chính phủ  Luật Hỗ trợ  doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tháng 7/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 21 dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

 

Về cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường, trình Chính phủ vào tháng 10/2015. Luật Biểu tình do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ vào tháng 11/2015.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công các bộ chủ trì soạn thảo 17 luật, 2 pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Trong đó, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ vào tháng 7/2016. Bộ Công an chủ trì soạn thảo 3 Luật gồm Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Công an xã. Các dự án luật này sẽ trình Chính phủ lần lượt vào tháng 10/2015 và các tháng 6, 7/2016. Luật Quản lý ngoại thương do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ vào tháng 5/2016. Luật Đường sắt (sửa đổi) do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ vào tháng 6/2016… 

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 phải tập trung thời gian, nguồn lực để bảo đảm tiến độ và chất lượng soạn thảo các dự án luật.

 

Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định kịp thời các dự án luật, pháp lệnh theo quy định tại Điều 36 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, tập trung thẩm định về mục đích, yêu cầu ban hành, phạm vi điều chỉnh, các chính sách của dự án luật, pháp lệnh và mối quan hệ giữa các luật, pháp lệnh có liên quan,… Trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, đề nghị không quy định giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thông tư liên tịch để bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thủy Dung

ngocthanh