Triển khai thu phí tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản về đầu tư dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1
Triển khai thu phí tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản về đầu tư dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng đối với Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên. 

 

Xét đề nghị này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương Bộ GTVT thực hiện đầu tư Dự án này theo hình thức PPP (hợp đồng BOO). Tuy nhiên, để phù hợp với tiến độ các dự án đầu tư trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép chỉ định nhà đầu tư và áp dụng những nội dung phù hợp của cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT lưu ý các ý kiến của Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc đàm phán với các nhà đầu tư các hợp đồng BOT trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên và nhà đầu tư dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng tự động về phương án thu phí, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính giữa các bên có liên quan; cũng như lưu ý về khả năng áp dụng rộng rãi công nghệ cho toàn hệ thống.

 

Theo Bộ  GTVT, sau khi thí điểm thành công việc thu phí không dừng tại một trạm thu phí ở Quảng Bình, hiện Bộ đang xây dựng tờ trình Chính phủ ký ban hành Quyết định về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực thu phí đường bộ.

 

Dự thảo Tờ trình của Bộ GTVT cho biết, về nguyên tắc, chuyển đổi việc thu phí từ bằng tay sang hình thức tự động không dừng phải bảo đảm không làm tăng mức phí sử dụng đường bộ mà chủ phương tiện phải trả, bảo đảm quyền thụ hưởng phí của các chủ đầu tư và hỗ trợ việc quản lý nhà nước về giao thông. Đặc biệt, hệ thống thu phí này hoàn toàn không làm tăng mức phí sử dụng đường bộ. 

 

Được biết, Bộ GTVT bước đầu sẽ cho tiến hành thử nghiệm tại 3 trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh gồm: Hoàng Mai (Nghệ An); Trạm Km 604+700 QL1 (Quảng Bình) và Trạm Km 1813+650 đường Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ sẽ chỉ đạo lần lượt áp dụng công nghệ thu phí này cho tất cả các tuyến đường bộ, bao gồm cả hệ thống đường cao tốc trên toàn quốc.

 T.T

ngocthanh