Triển khai Sáng kiến Hợp đồng công khai trong đấu thầu

Từ ngày 6 - 7/10 tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo về việc triển khai thực hiện Sáng kiến Hợp đồng công khai. Tham dự Hội thảo dự kiến có đông đảo các chuyên gia quốc tế về đấu thầu,
Triển khai Sáng kiến Hợp đồng công khai trong đấu thầu

Từ ngày 6 - 7/10 tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo về việc triển khai thực hiện Sáng kiến Hợp đồng công khai. Tham dự Hội thảo dự kiến có đông đảo các chuyên gia quốc tế về đấu thầu, đại diện các bộ, ngành (Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải), các trường đại học, các sở KH&ĐT, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp.

 

Bộ KH&ĐT cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã phối hợp với WB tiến hành công tác chuẩn bị cho việc thực hiện Sáng kiến Hợp đồng công khai (Open Contracting – OC) như một phần của chương trình cải cách, tăng cường minh bạch trong công tác đấu thầu của các nước trên thế giới.

Quá trình chuẩn bị triển khai Sáng kiến Hợp đồng công khai tại Việt Nam:

- Từ ngày 16 - 19/3/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện chương trình khảo sát cho Sáng kiến OC tại các cơ quan, đơn vị có chức năng và hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác đấu thầu như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam…

- Ngày 10/4/2015, WB đã có báo cáo đánh giá về chương trình khảo sát nêu trên, trong đó có đưa ra kiến nghị về các nội dung trong Sáng kiến OC cần thực hiện tại Việt Nam.

- Từ ngày 18 - 21/5/2015, WB đã tổ chức Hội thảo về khởi động Sáng kiến OC cho khu vực châu Á, trong đó có sự tham dự của đoàn Việt Nam với các thành viên là đại diện một số bộ, ngành như Bộ KH&ĐT, Bộ Giao thông vận tải và đại diện của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam. Qua Hội thảo này, đoàn Việt Nam đã dự thảo sơ bộ Kế hoạch hành động triển khai Sáng kiến OC tại Việt Nam đến năm 2017.

- Hiện nay, Bộ KH&ĐT và WB đang tiếp tục phối hợp xây dựng, thống nhất Kế hoạch hành động và tiến độ triển khai Sáng kiến OC tại Việt Nam đến năm 2017.

Ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Sáng kiến OC tại Việt Nam, theo Bộ KH&ĐT, là nhằm tăng cường việc công khai các dự án, gói thầu sử dụng vốn nhà nước phù hợp với mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội dân sự, nghề nghiệp vào quá trình theo dõi, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng sau đấu thầu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

 

Theo chương trình, Hội thảo lần này sẽ được nghe các chuyên gia đấu thầu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về OC, “các dạng dữ liệu phục vụ theo dõi, giám sát và cách sử dụng”, “dữ liệu chuẩn của OC”, “chỉ số rủi ro về tham nhũng”, “sử dụng dữ liệu đấu thầu cho việc phân tích và nâng cao hiệu quả đấu thầu”, “mở rộng việc sử dụng dữ liệu theo dõi, giám sát cho việc giám sát cộng đồng”, “xác định mô hình thử nghiệm cho cơ chế phối hợp thực hiện OC”…

 

Bên cạnh đó, Hội thảo sẽ phân tích, đánh giá thực trạng thu thập và sử dụng dữ liệu hợp đồng tại Việt Nam hiện nay, thảo luận về kế hoạch thực hiện Sáng kiến OC và lộ trình xây dựng khung pháp lý, hệ thống theo dõi, giám sát, sử dụng tiêu chuẩn dữ liệu về OC tại Việt Nam.

Minh Thuận - Bích Thủy

ngocthanh