Triển khai nhiều gói thầu thuộc Dự án Đường Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM)

(BĐT) - Từ quý IV/2018 - quý I/2019, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 - Sở Giao thông vận tải TP.HCM  sẽ đấu thầu nhiều gói thầu lớn thuộc Dự án Mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM). 
Triển khai nhiều gói thầu thuộc Dự án Đường Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM)

Dự án có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Một số gói thầu tiêu biểu thuộc Dự án là Gói thầu Xây lắp 1 (từ Km3+372 đến Km4+316) có giá gói thầu hơn 118,7 tỷ đồng (quý IV/2018); Gói thầu Xây lắp 2 (từ Km4+316 đến Km4+916) có giá gói thầu gần 96,3 tỷ đồng (quý IV/2018); Gói thầu Xây lắp 3 (từ Km4+916 đến Km5+378) có giá gói thầu hơn 76,9 tỷ đồng (quý I/2019).

Tuấn Dũng