Triển khai một số dự án hạ tầng phục vụ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) năm 2016 vừa có ý kiến đồng ý để Ban Tổ chức ABG5
Triển khai một số dự án hạ tầng  phục vụ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) năm 2016 vừa có ý kiến đồng ý để Ban Tổ chức ABG5 và các đơn vị liên quan tiến hành lập các dự án chuẩn bị hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ tổ chức thi đấu; trong đó có dự án Trung tâm Điều hành, Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình... tại Đà Nẵng. 

 

Cụ thể, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị TP. Đà Nẵng chủ trì lập các dự án chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội; Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì lập dự án Trung tâm Truyền hình ABG5; giao Ban Tổ chức ABG5 chủ trì lập các dự án còn lại.

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng yêu cầu cần sớm hoàn thiện kế hoạch và dự toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức ABG5 trình Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở kinh phí được phê duyệt, tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phân bổ kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương và các tiểu ban liên quan để triển khai công tác tổ chức Đại hội. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính của ABG5 gửi Bộ Tài chính ban hành… 

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Ban Tổ chức ABG5 để triển khai các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

 BK

ngocthanh