Triển khai một số dự án hạ tầng lớn tại Sơn La theo hình thức PPP

(BĐT) - Tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Sơn La cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Tỉnh rà soát lại quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, sơ bộ xác định lộ trình thực hiện, trên cơ sở đó xác định các dự án theo thứ tự ưu tiên. 

Cùng với đó, xây dựng được cơ chế huy động nguồn lực hiệu quả từ xã hội để đầu tư phát triển; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư, việc sử dụng đất, chọn chủ đầu tư có đủ năng lực để thực hiện dự án. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần chuẩn bị đủ quỹ đất để có thể triển khai các dự án hạ tầng lớn bằng hình thức PPP.

Về tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 về Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Minh Thư