Trà Vinh chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy điện gió

Ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh vừa trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh (Giai đoạn 1) cho Công ty TNHH MTV Điện gió Trà Vinh 1, với tổng vốn đầu tư xây dựng 2.400 tỷ đồng.
Trà Vinh chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy điện gió

Ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh vừa trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh (Giai đoạn 1) cho Công ty TNHH MTV Điện gió Trà Vinh 1, với tổng vốn đầu tư xây dựng 2.400 tỷ đồng.

 

Dự án được xây dựng tại 2 xã Trường Long Hòa và Dân Thành, huyện Duyên Hải (thuộc Khu kinh tế Định An).

 

Tổng diện tích khảo sát thực hiện Dự án là 1.213 ha, bao gồm diện tích sử dụng đất là 3,77 ha; diện tích mặt nước khoảng 1.209 ha.

 

Vốn đầu tư xây dựng Dự án là 120 triệu USD (tương đương 2.400 tỷ đồng, 100% vốn đầu tư nước ngoài). Trong đó, vốn tự có của chủ đầu tư là 480 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn vay 1.920 tỷ đồng, chiếm 80%.

 

Mục tiêu của Dự án là sản xuất điện từ năng lượng gió cung cấp vào lưới điện quốc gia, thuộc Quy hoạch Phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020.

 

Giai đoạn 1 của Dự án có công suất 48MW, bao gồm 24 tuabin. Dự kiến, Dự án sẽ được khởi công xây dựng tháng 9/2015, hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 9/2017.

 Hoàng Minh

ngocthanh