TPP là “liều thuốc thử” cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn tại Hội thảo “Tác động của TPP đối với nông nghiệp Việt Nam”, giai đoạn 2011 - 2015, nguồn lực cho nông nghiệp được huy động
TPP là “liều thuốc thử” cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn tại Hội thảo “Tác động của TPP đối với nông nghiệp Việt Nam”, giai đoạn 2011 - 2015, nguồn lực cho nông nghiệp được huy động khá hơn so với các giai đoạn trước. Tổng vốn nhà nước đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn đạt trên 610.000 tỷ đồng, tăng 1,83 lần so với 5 năm trước. Đầu tư từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước (bao gồm cả đầu tư nước ngoài) vào lĩnh vực nông nghiệp tăng từ 28.859 tỷ đồng năm 2009 lên 34.474 tỷ đồng năm 2013. Tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tăng 21%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng tín dụng chung của nền kinh tế.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, gia nhập TPP sẽ giúp Việt Nam thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hơn. Vấn đề quan trọng là chúng ta cần điều tiết, hấp thụ vốn FDI vào những lĩnh vực có hiệu quả nhất cho sự phát triển. Gia nhập TPP, cơ hội xã hội hóa đầu tư cho ngành nông nghiệp sẽ mạnh mẽ hơn nhờ sự coi trọng vai trò của các tổ chức cộng đồng và các hình thức liên kết cùng có lợi trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Lãnh đạo ngành nông nghiệp nhận định, TPP sẽ là động lực thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp nhanh, hiệu quả hơn.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong lĩnh vực nông nghiệp, cả nước hiện có khoảng 3.500 doanh nghiệp, chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp cả nước. Hầu hết đây là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ (các doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 60%, không thâm nhập được vào hệ thống phân phối chính nên dễ khiến xuất khẩu không bền vững, không chi phối được sản xuất và thị trường. TPP được coi là “liều thuốc thử” cho tái cơ cấu nông nghiệp, nếu cả guồng máy quản lý, nông dân và doanh nghiệp không cải cách và liên kết thì trong sân chơi lớn, với sự điều tiết khách quan của thị trường, sẽ dễ “thua trên sân nhà”.

V.Huyền

ngocthanh