TP.HCM: Xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hợp đồng BT

Xét theo đề nghị của UBND TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc UBND Thành phố cho phép nhà đầu tư được tiến hành thi công xây dựng
TP.HCM: Xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hợp đồng BT

Xét theo đề nghị của UBND TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc UBND Thành phố cho phép nhà đầu tư được tiến hành thi công xây dựng các công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau khi các bên đã ký tắt Hợp đồng BT.

 

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý UBND TP.HCM về các điều kiện kèm theo và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, ký kết chính thức hợp đồng BT và các thủ tục khác theo quy định. 

 

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu của các Dự án nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của nhà đầu tư. UBND Thành phố chỉ đạo nhà đầu tư Dự án thực hiện bảo đảm yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Hải Bình 

ngocthanh