TP.HCM vượt nhiều chỉ tiêu thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015

UBND TP.HCM vừa cho biết, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra nhằm thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2011 - 2015 của TP.HCM đã vượt so với kế hoạch đặt ra.
TP.HCM vượt nhiều chỉ tiêu thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015

UBND TP.HCM vừa cho biết, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra nhằm thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2011 - 2015 của TP.HCM đã vượt so với kế hoạch đặt ra. 

 

Kết quả thực hiện cụ thể, theo UBND TP.HCM, dự kiến tính đến hết năm 2015, tổng chiều dài đường làm mới là 331,77 km (đạt 157,9% so với chỉ tiêu đề ra); số cây cầu được xây dựng mới là 74 cây cầu (đạt 148% so với chỉ tiêu đề ra); tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 8,28% đất đô thị trên toàn địa bàn Thành phố (đạt 101% so với chỉ tiêu đề ra).

 

Đối với việc thực hiện nhóm giải pháp đã được đề ra trong Chương trình hành động ban hành đầu năm 2011, UBND TP.HCM đánh giá, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, về công tác quy hoạch ngành, đến nay, đã hoàn thành 3 đề án quy hoạch liên quan đến phát triển vận tải hành khách công cộng; tiến hành cập nhật quy hoạch giao thông vào các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch tỷ lệ của 24 quận, huyện.

 

Trong giai đoạn vừa qua, Thành phố cũng đã thống nhất về chủ trương lập phương án đầu tư 12 nút giao thông trọng điểm, trong đó đã lập quy hoạch chi tiết 7 nút và đầu tư xây dựng hoàn thành 3 nút giao thông; hoàn thành và đưa vào khai thác 27 dự án, công trình giao thông trọng điểm. Tính từ đầu năm 2011 đến nay, Thành phố đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án giao thông trọng điểm đạt hơn 38.934 tỷ đồng (chưa kể nguồn vốn ODA và nguồn vốn huy động khác).

 

Đạt được kết quả nêu trên, theo UBND TP.HCM, là do sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, của các cấp, các ngành để thực hiện các giải pháp cấp bách, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm mang tính chiến lược, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong điều kiện ngân sách Thành phố còn nhiều khó khăn, Thành phố vẫn ưu tiên bố trí vốn đầu tư và huy động nguồn vốn khác ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tạo mỹ quan cho Thành phố.

Lê Xuân (tổng hợp)

ngocthanh