TP.HCM tập trung phát triển các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện nay, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một nhóm ngành công nghiệp lớn nhất của Thành phố nhưng đang trong tình trạng cấu trúc mất cân đối, tỷ trọng giá trị nhóm sản phẩm có giá trị thấp, các sản phẩm ít mang tính hỗ trợ các ngành khác, các doanh nghiệp trong nhóm ngành
TP.HCM tập trung phát triển  các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện nay, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một nhóm ngành công nghiệp lớn nhất của Thành phố nhưng đang trong tình trạng cấu trúc mất cân đối, tỷ trọng giá trị nhóm sản phẩm có giá trị thấp, các sản phẩm ít mang tính hỗ trợ các ngành khác, các doanh nghiệp trong nhóm ngành CNHT phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa và hiệu quả sản xuất thấp. Chính vì vậy, thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện các biện pháp phát triển CNHT hướng đến các nhóm ngành như: điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, lương thực thực phẩm và hóa nhựa cao su. 

 

Theo đề án Phát triển CNHT giai đoạn 2015 - 2020 của TP.HCM, Thành phố sẽ thành lập Trung tâm Phát triển CNHT với cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành đặt tại Sở Công Thương để hỗ trợ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp phát triển ngành CNHT. Trung tâm có 3 chức năng chính là: tham mưu chính sách phát triển ngành CNHT, tuyên truyền chính sách phát triển ngành này và chủ trì việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thực thi chính sách hỗ trợ về mặt bằng, tín dụng, công nghệ, phát triển nguồn lực cho ngành CNHT. 

IMG

Thời gian tới, TP.HCM sẽ thực hiện các biện pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ hướng đến các ngành điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, lương thực thực phẩm và hóa nhựa cao su

 Ảnh: Tất Tiên

Cụ thể, theo Sở Công Thương TP.HCM, chính sách hỗ trợ về mặt bằng sẽ được TP.HCM áp dụng cho việc sử dụng đất đai tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để xây dựng các loại hình nhà xưởng có quy mô, diện tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực cơ khí, điện. Đồng thời, Thành phố cũng sẽ bố trí lại mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp CNHT, các cơ sở sản xuất cơ khí, điện tại nội thành. 

 

Đối với hỗ trợ về tín dụng, TP.HCM sẽ đẩy mạnh việc tổ chức kết nối ngân hàng với doanh nghiệp theo cơ chế cho vay dự án khả thi mà doanh nghiệp không đủ điều kiện đảm bảo nợ vay. Thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ lãi suất đầu tư công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

Đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực, TP.HCM sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức nước ngoài như JICA (Nhật Bản), KATECH (Hàn Quốc)... hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực CNHT của Việt Nam.

V.Huyền

ngocthanh