TP.HCM sẽ lập 7 dự án quy hoạch mới trong các năm 2015 - 2016

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn TP.HCM, trong đó có danh mục các dự án
TP.HCM sẽ lập 7 dự án quy hoạch mới trong các năm 2015 - 2016

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn TP.HCM, trong đó có danh mục các dự án quy hoạch lập mới, dự án quy hoạch điều chỉnh tên gọi, thời kỳ lập quy hoạch và chủ đầu tư.

 

Theo đó, trong thời gian từ năm 2015 đến 2016, Thành phố có 7 dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu lập mới. Trong đó, có 2 dự án quy hoạch do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, 2 dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư và 3 dự án do 3 sở, ngành khác làm chủ đầu tư.

IMG

UBND TP.HCM đã ban hành danh mục 25 dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu điều chỉnh tên gọi, thời kỳ lập quy hoạch và chủ đầu tư

 Ảnh: Tất Tiên

Cũng tại Quyết định, TP.HCM đã ban hành danh mục 25 dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu điều chỉnh tên gọi, thời kỳ lập quy hoạch và chủ đầu tư. 

 

Ngoài ra, Thành phố quyết định bãi bỏ việc thực hiện 3 dự án quy hoạch, bao gồm: dự án Quy hoạch chi tiết hệ thống thoát nước TP.HCM (trừ lưu vực trung tâm) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Quy hoạch tổng thể tài nguyên - môi trường đới ven bờ TP.HCM đến năm 2025; dự án Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường TP.HCM đến năm 2025.

Thanh Tú

ngocthanh