TP.HCM: Sẽ có quy trình quản lý đầu tư các dự án PPP

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ xây dựng quy trình quản lý đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư - PPP trên địa bàn Thành phố. 

Đồng thời, tổng hợp các dự án đầu tư theo hình thức BT có giao đất, sử dụng đất từ đầu năm đến nay cũng như các dự án đã triển khai nhưng chưa xác định được quỹ đất hoặc chưa cân đối đủ quỹ đất để thanh toán và đề xuất phương án xử lý cho từng trường hợp.

Các dự án phục vụ cho mục đích công sẽ được triển khai bằng hình thức đấu thầu mời gọi đầu tư. Trong thời gian chờ ban hành quy trình này, Thành phố tạm thời chưa triển khai thêm các dự án mới.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng được giao xây dựng quy trình đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) và hình thành quỹ đất sạch để tạo điều kiện thực hiện các dự án phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội của Thành phố. Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường phải báo cáo kế hoạch đấu giá QSDĐ tạo quỹ đất phục vụ phát triển Thành phố trong quý IV/2017 và quý I/2018.

Gia An