TP.HCM: Rà soát bãi bỏ, thay thế văn bản không phù hợp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trong số 5 văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh được Bộ Tư pháp yêu cầu rà soát, TP.HCM hiện đã bãi bỏ 4 văn bản và 1 văn bản đang trong quá trình xem xét bãi bỏ hoặc thay thế.
TP.HCM: Rà soát bãi bỏ, thay thế văn bản  không phù hợp về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trong số 5 văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh được Bộ Tư pháp yêu cầu rà soát, TP.HCM hiện đã bãi bỏ 4 văn bản và 1 văn bản đang trong quá trình xem xét bãi bỏ hoặc thay thế. 

IMG

TP.HCM đã bãi bỏ 4 văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật và 1 văn bản đang trong quá trình xem xét bãi bỏ hoặc thay thế

 Ảnh: Tiên Giang

Theo báo cáo mới đây của UBND Thành phố, 5 văn bản được Bộ Tư pháp yêu cầu rà soát nằm trong Danh mục 357 văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới do căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật. 

 

UBND TP.HCM cho biết, tính đến ngày 11/9/2015, UBND Thành phố đã ra quyết định bãi bỏ 4 văn bản, bao gồm: “Chỉ thị số 03/2001/CT-UBND ngày 3/4/2001 về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn TP.HCM”; “Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 20/9/2007 về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố”; “Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND ngày 3/8/2006 về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn TP.HCM” và “Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 5/1/2007 về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn TP.HCM”.

 

Riêng đối với “Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 5/4/2004 về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 6, giai đoạn 2004 - 2005”, UBND TP.HCM cho rằng, do công tác lập quy hoạch hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn chưa hoàn thành nên UBND Thành phố chưa tiến hành bãi bỏ quy định này và các văn bản tương tự. UBND Thành phố cũng cho biết, trước đó, UBND Thành phố đã giao thời hạn cho Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thành việc bãi bỏ hoặc thay thế các văn bản này trong quý I/2015.

 

Trước đó, tại Báo cáo số 23/BC-BTP của Bộ Tư pháp cho biết, 5 văn bản nêu trên là những văn bản được ban hành trước ngày Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, có nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh (hồ sơ, trình tự và các nội dung khác) có căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, đã được sửa đổi, bổ sung; thẩm quyền, nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật nhưng vẫn được thực hiện mà chưa được rà soát (theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản) để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 3.299 điều kiện kinh doanh tại 170 Quyết định, Thông tư của các bộ, ngành, địa phương trái với Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi). Thời hạn để các bộ, ngành, địa phương chuyển đổi, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp này là đến ngày 1/7/2016. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015, theo đó chỉ có Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ ban hành mới được quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 Thanh Tú

ngocthanh