TP.HCM quyết liệt chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng

UBND TP.HCM vừa ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Theo UBND TP.HCM, mục tiêu của việc ban hành Chương trình hành động này là nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm
TP.HCM quyết liệt  chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng

UBND TP.HCM vừa ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Theo UBND TP.HCM, mục tiêu của việc ban hành Chương trình hành động này là nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận/huyện, doanh nghiệp nhà nước sẽ xây dựng Chương trình hành động thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của mình.

 

Chương trình hành động này đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung như: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, công trình phúc lợi và dịch vụ công cộng; quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại công ty TNHH có 100% vốn nhà  nước…

 

Trong đó, TP.HCM xác định  công tác chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng là nội dung trọng tâm, yêu cầu tất cả các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

 

Để triển khai nội dung này, UBND TP.HCM yêu cầu, các cơ quan, đơn vị quản lý, phê duyệt, triển khai dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư hiện hành của Nhà nước, thực hiện đầu tư có tập trung, không dàn trải để bảo đảm yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gây lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, không phê duyệt các công trình, dự án khi không bố trí đủ nguồn vốn thực hiện, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản; các sở, ngành và UBND các quận/huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý đấu thầu, xử lý nghiêm minh các vi phạm về chất  lượng và tiến độ công trình; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải công khai dự án để đẩy mạnh sự giám sát của cộng đồng dân cư, các đoàn thể đối với các dự án trên địa bàn…

Trần Nam

ngocthanh