TP.HCM: Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 vừa được UBND TP.HCM phê duyệt. Quy hoạch hướng đến mục tiêu tập trung đầu tư và nâng cao trình độ tổ chức
TP.HCM: Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 vừa được UBND TP.HCM phê duyệt. Quy hoạch hướng đến mục tiêu tập trung đầu tư và nâng cao trình độ tổ chức, quản lý, phát triển ngành thể dục thể thao của Thành phố.

 

Những mục tiêu quan trọng được định hướng theo Quy hoạch bao gồm: xây dựng và sớm đưa vào hoạt động Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Thành phố hiện đại; hoàn thành Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc; nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở vật chất hiện có, các sân bóng đá và trung tâm thể dục thể thao quận, huyện; khuyến khích nhân dân xây dựng các công trình thể dục thể thao; 70% phường, xã có sân, bãi tập thể dục thể thao; 50% quận, huyện có sân vận động đạt tiêu chuẩn cấp III…

 

Về nội dung, Quy hoạch đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực khác nhau, trong đó, ngoài chỉ tiêu phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và nhân sự, còn có chỉ tiêu về phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao và các chỉ tiêu về nguồn đầu tư tài chính… 

 

Về giải pháp thực hiện, Quy hoạch tập trung đầu tư phát triển thể dục thể thao thành tích cao; hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thể dục thể thao ở TP.HCM; tập trung đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao và đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa thể dục thể thao; tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thúc đẩy hợp tác quốc tế; tăng cường đầu tư tài chính cho phát triển thể dục thể thao.

BK

ngocthanh