TP.HCM: Mỗi năm trồng thêm 1 triệu cây xanh

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch trồng rừng và cây xanh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo đó, tổng diện tích trồng rừng và diện tích quy đổi trồng cây lâm nghiệp phân tán, cây do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự trồng, phát triển cây xanh cảnh quan, đường phố là 1613,89 ha với số lượng cây trồng dự kiến là 5 triệu cây.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong 5 năm tới, mỗi năm Thành phố tiếp tục phấn đấu trồng được ít nhất 1 triệu cây xanh để góp phần phát triển diện tích rừng và mảng cây xanh trên địa bàn. Ước tính kinh phí thực hiện gần 480 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do tổ chức, gia đình, cá nhân tự bỏ vốn là hơn 160 tỷ đồng.

Ngô Ngãi