TP.HCM giao Sở KH&ĐT là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức PPP

UBND TP.HCM vừa ban hành Văn bản số 5494/UBND-QLDA về cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM giao Sở KH&ĐT là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức PPP

UBND TP.HCM vừa ban hành Văn bản số 5494/UBND-QLDA về cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn Thành phố.

 

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn Thành phố, tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức PPP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

 

Theo ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, việc ban hành Văn bản số 5494/UBND-QLDA là nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 10/7/2015 do Văn phòng Chính phủ truyền đạt và căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP.

 

Cụ thể, Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP quy định: Căn cứ yêu cầu và điều kiện quản lý cụ thể, bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc làm đầu mối quản lý hoạt động PPP của bộ, ngành, địa phương.

 

Theo Thông báo số 220/TB-VPCP, để kiện toàn Ban chỉ đạo về PPP và các đầu mối thực hiện PPP, tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7 mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc đề xuất thành lập đơn vị chuyên trách trực thuộc làm đầu mối quản lý hoạt động PPP của mình. Đồng thời, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo về PPP (bổ sung thành viên là đại diện một số địa phương thực hiện nhiều dự án PPP như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng...) và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để phù hợp với điều kiện, khung pháp lý mới về PPP; trình Thủ tướng Chính phủ.

Bích Thủy

ngocthanh