TP.HCM: Giải ngân vốn ODA đạt 4.000 tỷ đồng

(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, năm 2017 có 18 dự án đang triển khai trên địa bàn liên quan đến vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Đến nay, ước giải ngân vốn ODA của Thành phố đã đạt 4.000 tỷ đồng, tức gần bằng 100% kế hoạch vốn được giao năm 2017 (4.018,202 tỷ đồng).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cũng trong năm 2017, Thành phố đã phê duyệt tiếp nhận 21 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trong đó có 17 dự án mới và 4 dự án điều chỉnh, với tổng giá trị viện trợ 423.387 triệu đồng. Các dự án này chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội (7 dự án), y tế (5 dự án), biến đổi khí hậu (3 dự án), bảo vệ môi trường (1 dự án), giáo dục (1 dự án), hỗ trợ tư pháp (1 dự án)…               

Ngô Ngãi