TP.HCM: Giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt 93,3% kế hoạch năm 2014

Theo UBND TP.HCM, nhìn chung, việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 của Thành phố tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, bảo đảm các dự án đầu tư được giao kế hoạch trong năm đều phù hợp với quy hoạch
TP.HCM: Giải ngân vốn ngân sách  nhà nước đạt 93,3% kế hoạch năm 2014

Theo UBND TP.HCM, nhìn chung, việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 của Thành phố tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, bảo đảm các dự án đầu tư được giao kế hoạch trong năm đều phù hợp với quy hoạch và có đầy đủ thủ tục theo quy định. Đặc biệt, Thành phố đã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính chủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ); phù hợp, đúng nguyên tắc, định hướng đã được HĐND TP.HCM thông qua.

 

Trong đó, kế hoạch vốn năm 2014 đã giao chủ yếu tập trung cho các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2014, công trình trọng điểm của Thành phố như bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi, Bến Thành - Suối Tiên, mở rộng xa lộ Hà Nội,  dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương; các dự án đầu tư phát triển hạ tầng xã hội như giáo dục, đào tạo, y tế; vốn ODA và vốn đối ứng cho các dự án ODA…

 

UBND TP.HCM cho biết, ước tính đến hết năm 2014, số vốn ngân sách nhà nước của Thành phố đã giải ngân là 25.727,847 tỷ đồng, đạt 93,3% kế hoạch vốn đã giao tất cả các nguồn vốn là 27.569,083 tỷ đồng (bao gồm 3.737,847 tỷ đồng trả nợ các khoản gốc và lãi vay đến hạn). Trong đó, ước giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tập trung là 12.990 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch vốn đã giao (14.251,485 tỷ đồng); ước giải ngân vốn phân cấp quận/huyện là 2.500 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn đã giao (2.948,051 tỷ đồng); chi trả nợ gốc và lãi vay năm 2014 là 3.737,847 tỷ đồng.

Lê Xuân

ngocthanh