TP.HCM dành nhiều ưu đãi để phát triển kinh tế tư nhân

Theo đánh giá của Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND TP.HCM tại Hội thảo “Đóng góp của các thành phần kinh tế trong tăng trưởng kinh tế TP.HCM”, các doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành phố
TP.HCM dành nhiều ưu đãi  để phát triển kinh tế tư nhân

Theo đánh giá của Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND TP.HCM tại Hội thảo “Đóng góp của các thành phần kinh tế trong tăng trưởng kinh tế TP.HCM”, các doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành phố đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Bình quân giai đoạn 2011 - 2015, tổng vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm đến 60,5% tổng vốn đầu tư của toàn Thành phố. Bình quân hàng năm, TP.HCM có trên 25.000 doanh nghiệp được thành lập. Có thể nói, thành phần kinh tế ngoài nhà nước là kênh huy động vốn quan trọng của Thành phố trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng về thu hút nguồn lao động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Bên cạnh đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước luôn có tốc độ tăng GDP bình quân năm cao hơn tốc độ tăng GDP chung và có xu hướng tăng theo mỗi giai đoạn cụ thể. Doanh nghiệp tư nhân cũng có vai trò quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư, sản xuất kinh doanh tại TP.HCM. 

Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND Thành phố còn chỉ rõ, một trong những khó khăn lớn hiện nay đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn sản xuất - kinh doanh, nhất là vốn trung và dài hạn để đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Vì vậy, TP.HCM đã có nhiều chính sách về vốn cho kinh tế tư nhân thông qua các gói hỗ trợ cụ thể. Bên cạnh đó, ưu tiên hàng đầu của TP.HCM chính là hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực khoa học, công nghệ. Đồng thời, TP.HCM luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân đang phân tán trong các khu dân cư tập trung vào các khu công nghiệp. Đây là chính sách hỗ trợ được đánh giá rất cao từ các doanh nghiệp vì khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất luôn là gánh nặng hàng đầu của các doanh nghiệp quy mô nhỏ. 

Các chuyên gia cho biết, bên cạnh những giải pháp từ phía chính quyền TP.HCM, bản thân khu vực tư nhân cũng phải tự nỗ lực đổi mới và hoàn thiện mình để phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân cần xây dựng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong bối cảnh mới, không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ thiết bị, công nghệ cũng như chất lượng nguồn nhân lực.

 V.Huyền

ngocthanh