TP.HCM: Chương trình kích cầu đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015, cơ cấu kinh tế của TP.HCM đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao,
TP.HCM: Chương trình kích cầu đầu tư  đạt nhiều kết quả tích cực

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015, cơ cấu kinh tế của TP.HCM đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh cao như: tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; du lịch; bưu chính - viễn thông; vận tải - cảng - kho bãi; khoa học - công nghệ; giáo dục; y tế chất lượng cao...

 

UBND TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ bình quân trên địa bàn Thành phố đạt 11,2%/năm, trong đó ngành dịch vụ tư vấn, khoa học và công nghệ có tốc độ tăng cao nhất, đạt 16,9%/năm.

IMG

Cơ cấu kinh tế của TP.HCM đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn như: tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; du lịch; bưu chính - viễn thông; vận tải - cảng - kho bãi; khoa học - công nghệ; giáo dục; y tế chất lượng cao...

 Ảnh: LTT

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, tỷ trọng của nhóm 9 ngành dịch vụ chủ yếu có giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng và là thế mạnh của Thành phố chuyển dịch theo hướng tăng dần và ngày càng tốt hơn. Trong năm 2015, tỷ trọng của nhóm 9 ngành này chiếm tới 57,33% trong tổng GDP của Thành phố, cao hơn năm 2010 (46%) và năm 2005 (45,3%). Trong đó, 3 nhóm ngành có tỷ trọng cao nhất chiếm tới 34,3% trong tổng GDP của Thành phố, gồm các nhóm ngành: tài chính -  ngân hàng - bảo hiểm; thương mại; vận tải - cảng - kho bãi.

 

Để đạt được kết quả này, UBND TP.HCM cho rằng, nhiều chính sách được Thành phố ban hành và triển khai đã tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015, trong đó có Chương trình kích cầu đầu tư. Kể từ năm 2011 đến nay, Thành phố đã phê duyệt hỗ trợ cấp bù lãi vay cho 60 dự án trong khu vực dịch vụ với tổng mức đầu tư là trên 5.9117 tỷ đồng, số vốn được hỗ trợ lãi vay là hơn 2.866 tỷ đồng (chiếm 59,42% tổng mức đầu tư các dự án). Như vậy, bình quân mỗi dự án có tổng mức đầu tư là 98,62 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đầu tư vào khu vực này đã tăng từ 64% vào năm 2005 lên đến 67,5% vào năm 2010 và tiếp tục tăng lên 73,2% vào năm 2015.

 

Thông qua Chương trình kích cầu đầu tư, Thành phố đã huy động được các nguồn lực đầu tư từ xã hội; quy mô của từng dự án tăng dần, thu hút được sự quan tâm của các ngành, các hội doanh nghiệp; công tác phối hợp thông tin hướng dẫn chính sách đến các ngành, doanh nghiệp đã được tổ chức rộng rãi với nhiều hình thức, nên phần lớn các dự án tham gia Chương trình được tập trung ở các ngành, lĩnh vực theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố.

Thanh Tú

ngocthanh