TP.HCM chỉ rõ nhiều bất cập trong thu hút FDI

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) về “Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển” trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, UBND TP.HCM cho biết, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
TP.HCM chỉ rõ nhiều bất cập  trong thu hút FDI

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) về “Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển” trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, UBND TP.HCM cho biết, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn Thành phố đã đạt được những bước tiến vượt bậc, cả về lượng và chất. 

 

Nếu như trong năm 2001, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) và điều chỉnh tăng vốn đầu tư các dự án FDI với tổng mức đầu tư là 854,5 triệu USD, trong đó cấp GCNĐT cho 182 dự án với tổng mức đầu tư là 619,3 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 61 dự án với tổng mức đầu tư là 235,2 triệu USD, thì đến năm 2005, Thành phố cấp GCNĐT và điều chỉnh tăng vốn với tổng mức đầu tư là 1.031,2 triệu USD (tăng 20,7% so với năm 2001), trong đó cấp mới 314 dự án với tổng mức đầu tư là 641,7 triệu USD, điều chỉnh 151 dự án với tổng mức đầu tư là 389,5 triệu USD. Đến năm 2013, Thành phố cấp GCNĐT và điều chỉnh tăng vốn với tổng mức đầu tư là 2.083,8 triệu USD (đạt 202,1% so với năm 2005), trong đó cấp GCNĐT cho 477 dự án với tổng mức đầu tư là 1.048 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 137 dự án với tổng mức đầu tư là 1.035,8 triệu USD. 

IMG

Trong thời gian tới, TP.HCM đặt trọng tâm thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất năng lượng - vật liệu xanh và các dự án có cam kết sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hạn chế phát triển những ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu

 Ảnh: LTT

Đặc biệt, trong năm 2014, tình hình thu hút FDI đạt kết quả khả quan khi có tới 457 dự án được cấp GCNĐT với tổng mức đầu tư là 2,88 tỷ USD; có 138 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng lượng vốn đăng ký tăng thêm là 383,4 triệu USD. Tính chung, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn trong năm 2014 là 3,26 tỷ USD, bằng 156,73% so với năm 2013.

 

Để đạt được kết quả như trên, UBND TP.HCM đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho nhà đầu tư; thực hiện công khai thủ tục hướng dẫn đầu tư trên trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư với nội dung chi tiết từ việc hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư, thành phần hồ sơ…; tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư theo hướng chuyển trọng tâm từ công tác kiểm tra khi cấp GCNĐT sang kiểm tra sau khi cấp GCNĐT, tinh giản các thủ tục cấp GCNĐT nhưng siết chặt việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

 

Tuy nhiên, theo UBND TP.HCM, việc thu hút FDI vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Cụ thể như thời gian cấp GCNĐT thường không bảo đảm đúng hạn; chưa có văn bản quy định cụ thể việc thẩm định trình độ công nghệ dẫn đến tình trạng nhập các công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; một số nội dung quy định pháp luật còn thiếu nhất quán, còn có sự chồng chéo giữa các luật chuyên ngành; một số vấn đề tồn tại trên thực tế nhưng lại chưa được quy định pháp luật điều chỉnh cũng dẫn đến nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và quản lý cấp GCNĐT cho các doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng chỉ ra những hạn chế như các quy định về kiểm tra, thanh tra sau khi cấp GCNĐT còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa hiệu quả; thiếu các biện pháp chế tài chặt chẽ hoặc các biện pháp chế tài còn nhẹ đối với những sai phạm như không báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI, không thực hiện góp đủ vốn điều lệ, đúng thời hạn cam kết…

 

Để khắc phục được những hạn chế nêu trên, UBND Thành phố cho rằng, chính sách thu hút FDI phải nằm trong thể thống nhất, chuyển động nhịp nhàng và có tính bổ trợ với các chính sách phát triển kinh tế - xã  hội của Thành phố, trong đó tập trung phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ là tài chính  - ngân hàng - bảo hiểm, thương mại, dịch vụ vận tải - cảng - kho bãi, bưu chính - viễn thông - thông tin và truyền thông, kinh doanh tài sản bất động sản, tư vấn, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo; 4 ngành công nghiệp trọng yếu là cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa chất - nhựa - cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

 

Trong thời gian tới, Thành phố đặt trọng tâm thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất năng lượng - vật liệu xanh và các dự án có cam kết sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới mà trọng tâm là lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản, hạn chế phát triển những ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. 

 

Đồng thời, Thành phố khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực góp phần đào tạo lao động có chất lượng cao và các dự án có xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển bằng việc xây dựng các gói chính sách ưu đãi, đặc biệt là tại các địa điểm đã được quy hoạch của Thành phố như Khu công nghệ cao, Khu công viên phần mềm Quang Trung, Khu nông nghiệp công nghệ cao…

 

Ngoài ra, khi thu hút FDI phải tính tới hình thành các liên kết giữa các loại hình doanh nghiệp có vốn FDI và đầu tư trong nước, từ đó tạo ra các chuỗi giá trị và nâng cao giá trị thành phẩm sau cùng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đó là quá trình khép kín từ khâu sản xuất, cung ứng vật liệu thô đến các nhà máy sản xuất bộ phận, bán thành phẩm và cuối cùng là khâu sản xuất thành phẩm, trong đó, có sự tham gia của các trung tâm nghiên cứu, thiết kế, các nhà phân phối và người lao động. Quá trình này sẽ góp phần tạo ra một hệ thống các ngành công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, từ đó tăng sức cạnh tranh và tính độc lập của kinh tế Việt Nam nói chung và Thành phố nói riêng.

Trần Nam

 

ngocthanh