TPHCM chỉ đạo xử lý sai sót ở tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

UBND TPHCM vừa giao Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai sót được nêu trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và đề xuất hình thức xử lý đúng quy định.
UBND TPHCM chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến sai sót ở dự án tuyến metro số 1
UBND TPHCM chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến sai sót ở dự án tuyến metro số 1

Liên quan đến các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND TPHCM cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát toàn diện tình hình thực hiện dự án, từ lúc bắt đầu và những vấn đề phát sinh, đặc biệt là các căn cứ pháp lý.

Đồng thời, rà soát các hợp đồng, biên bản đàm phán thương thảo hợp đồng của các gói thầu thuộc dự án nêu trên, bảo đảm thực hiện đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

UBND TP cũng giao Ban Quản lý đường sắt đô thị TP và các đơn vị được kiểm toán tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm tra, rà soát các chỉ số giá đã ban hành và đề xuất hướng điều chỉnh phù hợp.

UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về việc xem xét, điều chỉnh chi phí bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật phù hợp. Đồng thời, phối hợp rà soát lại nguồn vốn vay nước ngoài đã cấp phát, bổ sung ghi thu ghi chi đầy đủ giá trị vốn vay của dự án vào báo cáo quyết toán ngân sách TP.

UBND TP yêu cầu các nội dung công việc phải hoàn thành trước 31/3.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước có báo cáo kết quả về dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TPHCM chỉ ra nhiều sai phạm của dự án này.

Theo Kiểm toán Nhà nước, UBND TPHCM phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo quyết định 4480/QĐ-UBND ngày 2/9/2011 là chưa đúng giá trị, chưa tuân thủ trình tự thủ tục và chưa đúng thẩm quyền.

Cụ thể, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư là 47.325 tỷ đồng và đã trở thành dự án trọng điểm quốc gia (lớn hơn 35.000 tỷ đồng) theo quy định tại Nghị quyết 49/2010, dự án phải trình Quốc hội xem xét. Và theo quy định, thẩm quyền quyết định các dự án quan trọng quốc gia là Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận “mặt làm được” của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP (Ban QLĐSĐT) trong việc điều chỉnh độ dày tường vây tại gói thầu CP1a (ga Bến Thành - ga Nhà hát TP) từ 2m xuống còn 1,5m.

Trong đó, số tiền tiết kiệm được trong việc giảm độ dày tường vây từ 2m thành 1,5m là khoảng 93 tỷ đồng. Thời gian thi công liên quan đến thay đổi chiều dày tường vây đoạn đào hở bên dưới đường Lê Lợi rút ngắn 5 tháng.

Song Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra điểm hạn chế là Ban Quản lý đường sắt đô thị TP phê duyệt thiết kế kỹ thuật (điều chỉnh tường vây từ 2m xuống 1,5m) khi chưa có báo cáo thẩm định là không đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, giá trị tổng mức đầu tư tăng do các nguyên nhân. Trong đó, thay đổi kết cấu dầm làm tăng 1.420 tỷ đồng; tăng do tính toán tổng mức đầu tư chưa hợp lý 9.668 tỷ đồng; tăng quy mô nhà ga làm tăng 3.224 tỷ đồng; tăng tính năng an toàn, tăng số lượng thiết bị do tăng quy mô và một số nguyên nhân chưa xác định là 3.802 tỷ đồng.

Từ những sai sót trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính theo kết quả kiểm toán hơn 2.898 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi ngân sách Nhà nước hơn 18,2 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng gần 54 tỷ đồng, giảm trừ thanh toán cho các nhà thầu là hơn 96,5 tỷ đồng, hoàn trả nguồn tạm ứng quá hạn hơn 17,9 tỷ đồng, xử lý khác 2.648 tỷ đồng.


Dân trí