TP.HCM: Các dự án trọng điểm có tiến độ giải ngân tốt

(BĐT) - Theo UBND TP.HCM, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố 4 tháng đầu năm 2016 ước thực hiện 39.823,7 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cấp Thành phố ước thực hiện 2.400,8 tỷ đồng, chiếm 58,7%; cấp quận, huyện ước thực hiện 1.687,4 tỷ đồng, chiếm 41,3%.

Nhìn chung, các dự án trọng điểm có tiến độ giải ngân tốt, tình hình giải ngân vốn ODA của các dự án đạt 19,7% kế hoạch được giao. Hiện tại, TP.HCM theo dõi 17 dự án đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư là 104.521,692 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 88.907,015 tỷ đồng, vốn đối ứng là 15.614,677 tỷ đồng. Ước giải ngân vốn ODA trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt 825,173 tỷ đồng.

  

Ngô Ngãi