TP. Thanh Hóa chuẩn bị xây Trung tâm hành chính mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4671/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
TP. Thanh Hóa chuẩn bị xây Trung tâm hành chính mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4671/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trung tâm hành chính mới TP. Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).  

Dự án sẽ được triển khai tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, bao gồm: cụm công trình Trung tâm hành chính tập trung (2 khối cao 5 tầng, 1 khối cao 9 tầng); khối công trình Trung tâm hội nghị  (1 nhà Trung tâm hội nghị 1.200 chỗ và 1 nhà khách cao 2 tầng 23 phòng nghỉ); các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. 

Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 57.461 m2, trong đó diện tích xây dựng khoảng 15.252 m2. Tổng vốn đầu tư Dự án là 655.792 triệu đồng, trong đó chi phí xây dựng là 415.659 triệu đồng. Về nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư sẽ tự huy động 100% vốn để đầu tư Dự án; trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% và vốn huy động hợp pháp khác là 85%. 

Thời gian thực hiện Dự án sẽ kéo dài trong 3 năm (2015 - 2017), trong đó thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự kiến vào quý VI/2015; thời gian xây dựng dự kiến từ  Quý VI/2015 - Quý III/2017; thời gian hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng dự kiến trong khoảng Quý III - IV/2017. 

BK

 

ductam